Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek


Általános Szerződési Feltételek( ÁSZF)

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródott és nem kerül iktatásra.
Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://penztargepuzlet.hu/) és aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és letölthető a következő weboldalról:
https://penztargepuzlet.hu/aszf
 

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI


A szolgáltató neve: Euro Prompt Kft. (továbbiakban Szolgáltató)
A szolgáltató székhelye: 1053. Budapest, Királyi Pál utca 13/b.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt
Elektronikus levelezési címe: uzlet@penztargepuzlet.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-674087
Adószáma: 10871771-2-41
Telefonszáma: 06-1-317-4081

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft.
címe: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. e-mail címe: support@websupport.hu

 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK


2.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2. A jelen ÁSZF 2022. október 10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 8 nappal a weboldalon közzéteszi.
2.3. Felhasználó az, aki belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa és akkor is az, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak. Felhasználó a weboldalon történő információkéréssel ajánlatkéréssel, megrendelés indítással, regisztrációval egyezően kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
2.4. Megrendelés feladás nem azonnali szerződéskötés. Szerződés jelen ÁSZF alapján csak a rendelés visszaigazolása és a teljesítéshez szükséges Felhasználói kötelezettségek (pl, előleg megfizetése) teljesítése után ill. azzal egy időben jön létre.
2.5. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten nem fogadja el az ÁSZF feltételeket, nem jogosult a weboldalon rendelést indítani.
2.6. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 

3. REGISZTRÁCIÓ, ADATOK MEGADÁSA


3.1. Felhasználó a regisztráció vagy más ajánlat ill. információ kérés, rendelés indítás során köteles a saját ill. a képviselt valós adatait megadni. A valótlan, vagy más személyhez köthető adatok megadása esetén az esetleg létrejövő jogviszony ill. szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival vesz igénybe szolgáltatásait.
3.2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető
szállítási késedelemért, teljesítési és egyéb hibákért semminemű felelősség nem terheli.
3.3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy
az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.
 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÁRA


4.1. A weboldalon megjelenített készleten lévő termékek, szolgáltatások rendelhetők meg Szolgáltatótól.
4.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a nettó összeget és a ÁFA-t is tartalmazó bruttó összeget. Azonban az árak nem tartalmazzák a beszerelés, üzembe helyezés, a házhoz szállítás, kiszállás, utánvétel díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Weboldalon található termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 27%-os kulcs szerinti.
4.3. Szolgáltató a termékek árai változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
4.4. A módosítás a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja, azok a visszaigazolt áron kerülnek értékesítésre.
4.5. A weboldalban Szolgáltató feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Szolgáltató nem vállal felelőséget a weboldalban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.
4.6. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a weboldalon keresztül tájékoztatja Felhasználókat az akcióról.
4.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár vagy adat kerül a weboldalon feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat rendelés indítási szándékától.
4.8. Hibás ár feltüntetése esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges.
4.9. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 

5. RENDELÉS INDÍTÁS, AJÁNLATKÉRÉS MENETE


5.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a weboldalba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a rendelés indítást.
5.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt terméket, szolgáltatást az „KOSÁRBA” ikonnal választja ki, mellyel azt a KOSÁR listába helyezi. Felhasználó bármikor megtekintheti ennek tartalmát az oldal jobb felső részén található KOSÁR ikonra kattintva.
5.3. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne rendelési-ajánlati KOSÁR listába helyezni, akkor az oldalon kiválasztja a következő terméket vagy szolgáltatást. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, akkor a KOSÁR-ra kattintva beléphet a részletes listába vagy. Itt a Felhasználó módosíthatja a darabszámot vagy törölheti a tételt.
5.4. Kiválasztja az PÉNZTÁR lehetőséget (ez utóbbi nem lesz automatikus szerződés csak visszaigazolás után). Ezután a szállítási módot, címet kell beállítani és a fizetési módot megadni.
5.5. Fizetési módok:
Személyes átvétel az üzletben esetén:
- készpénzben, bankkártya használatával a Szolgáltató üzlethelységében vagy
- előre utalás ill. befizetés a Szolgáltató bankszámlájára díjbekérő alapján.
Házhoz szállítás esetén:
- Utánvét: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termékek átvételekor.
- Banki átutalás (előre történő) ill. Bankkártyás fizetés (A Borgun biztonságos rendszerén keresztül) Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. Hagyományos (8 napos) átutalást csak a Szolgáltató szerződött partnerei választhatnak.
5.6. Szállítási költség:
A szállítási költség a megrendelt termék(ek) súlyától függ, annak pontos összegéről a megrendelés folyamata alatt tájékoztatja Szolgáltató a Felhasználót e-mailben.
5.7. A megrendelés feladását követően Felhasználó e-mail-ben tájékoztatást kap. Amennyiben a tájékoztató Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 

6. A PÉNZTÁRGÉPEK RENDELÉS INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK


6.1. Szolgáltató 48/2013(XI.15.) NGM rendeletben foglalt rendelkezések szerint végzi értékesítési és szolgáltatási tevékenységét.
6.2. Szolgáltató által kiküldött visszaigazolás kiegészítő feltételei alapján Felek között szerződés jön létre az ÁSZF szerint.
6.3. Amennyiben a visszaigazolásra a Felhasználó annak rendelkezésére állást követő 2 munkanapon belül írásban nem tesz észrevételt, akkor a Felhasználói akaratot akként kell értelmezni, hogy a visszaigazolásban foglaltakat elfogadta.
6.4. Amennyiben a megrendelésre a Felhasználó felé a Szolgáltatótól 3 munkanapon belül nem érkezik meg a visszaigazolás, akkor azt úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató a Felhasználó megrendelését nem fogadta be, ezáltal a Felhasználó bárminemű kötelezettsége minden további feltétel és a Szolgáltatóval szembeni igényérvényesítés nélkül, automatikusan megszűnik.
6.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés, ezáltal a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony és a szerződés az azt követő napon hatályosul, illetőleg kezdődik meg a Szolgáltatói teljesítési kötelezettség, hogy ha Felhasználó a részére elektronikusan elküldött díjbekérőn szereplő teljes vételár összeget a megadott bankszámlára átutalta vagy pénztárába befizette és az üzembehelyezéshez szükséges érvényes egyedi kódot Szolgáltatónak átadja.
6.6. A Szolgáltató a pénztárgépekhez tartozó használati utasítást a leszállításra kerülő pénztárgépekhez kötelezően mellékeli. Amennyiben a csomagolás kibontását követően derül ki, hogy az nem tartalmazza a kötelező használati utasítást, azt Felhasználónak azonnal jeleznie kell, még a használat megkezdését megelőzően a Szolgáltatónál vagy a beüzemelést végző munkatársaknál. Szolgáltató kizárja mindennemű felelősségét, amely abból ered, hogy a Felhasználó a használatot a használati utasítás rendelkezésre állása nélkül kezdi meg, és így ezen esetleges szakszerűtlen használatból a Felhasználó oldalán bármilyen nemű kár, hátrány jelentkezik.
6.7. Szolgáltató kijelenti, hogy az általa szállított pénztárgépek megfelelnek a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben, valamint annak módosításaiban leírtaknak, illetve érvényes forgalomba hozatali engedéllyel rendelkeznek.
6.8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vételár fennmaradó részét a pénztárgép átvételekor készpénzben köteles a Szolgáltatónál, vagy a Szolgáltató képviselőjénél, területi megbízottjánál, szerződéses szervizénél számla szerint kifizetni.
6.9. Felhasználó, köteles a pénztárgéphez szerves kapcsolódó üzembe helyezési díjat a vételár kiegyenlítésével egyidejűleg megfizetni a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató képviselőjének, területi megbízottjának, szerződéses szervizének. Ezen díj a végszámlán külön kerül feltüntetésre.
6.10. A pénztárgépek kiszállítását és/vagy beüzemelését a Szolgáltató végzi. A beüzemelés költsége együttesen, amely magában foglalja a pénztárgépek beüzemelését, a használatra történő betanítást, a mobil adatszerződés megkötésében való közreműködést, 10.000 Ft + ÁFA. Ezt meghaladóan Szolgáltató vagy országos szerviz partnerei az igény szerinti kiszállításért az egyed díjszabásuknak megfelelő díjat vagy költséget számít fel.
6.11. Felhasználó jogosult arra, hogy előzetes nyilatkozatával ellentétben a megrendelt terméket a Szolgáltató telephelyén vegye át.
 

7. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS


7.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
7.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belüli ha a termék raktáron van. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, akkor Szolgáltató Felhasználó írásbeli felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
7.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, és a felajánlott helyettesítő termék (pénztárgépek esetében) a Felhasználó számára nem elfogadható a Szolgáltató köteles a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
7.4. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések indok alapján történő visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!
7.5. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-18 óra közötti időszakban.
 

8. ELÁLLÁS JOGA


8.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
8.2. Az elállási jog nem illeti meg a Felhasználót, ha az vállalkozás, azaz a jogi személy, továbbá az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el!
8.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt vagy üzletkörében képviselőként eljáró, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
8.4. A jogosult Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát
8.5. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
8.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból, rongálásból, sérülésből nem garanciális meghibásodásból adódó anyagi kár megtérítését.
8.7. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak vagy helyeztek üzembe ( pl. megszemélyesített pénztárgép).
8.8. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a számla szerint megfizetett összeget a jogosult Felhasználó részére figyelembe véve a 9.6.pont szerinti károk megtérítését ill. levonását.
8.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
8.10. Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
8.11. Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt megérkezőleg visszaszolgáltatja, vagy átadja a terméket Szolgáltató részére.
8.12. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
8.13. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásba. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
8.14. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
8.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (jogiportal.hu)
8.16. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32011L0083
8.17. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF szerinti elérhetőségeken.
 

9. Jótállás, szavatosság


9.1. Kellékszavatosság
9.1.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával? Felhasználó weboldalat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
9.1.2.  Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
9.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
9.1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Felhasználó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
9.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a weboldalt üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
9.2. Termékszavatosság
9.2.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
9.2.2. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
9.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
9.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
9.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
9.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
9.3. Jótállás
9.3.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a jótállási jogával? Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a weboldalt üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
9.3.2. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Nem minősül fogyasztónak a vállalkozás, azaz a jogi személy, továbbá az olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el!
9.3.3. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
9.3.4. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 

10. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS


10.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
10.2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
10.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §)
10.4. A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
10.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
10.6. Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíti
 

12. SZERZŐI JOGOK

 
A www.penztargepuzlet.hu webáruház felületén megjelenő tartalmakat szerzői jog védi. Tilos az engedély nélküli másolás, az oldal tartalmának bármilyen célú felhasználása.
Az oldal bármely részének másolása tovább közlése, illetéktelen felhasználása jogi következményeket von maga után
Az oldalon található képek, grafikák forrásai:
•              Euro Prompt Kft. céges fotótár,
•              Partnereink által biztosított fotók, képek, illusztrációk,
•              Ingyenesen használható, és/vagy jogdíjmentes fotók, képek.
 
Esetleges panaszukkal fordulhatnak
Budapest - XIII. kerületi Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Ipari és Kereskedelmi Csoport
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1.
Telefon: +36 1 452 4100
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Felügyelősége
Cím:1052 Budapest, Városház u.7.
Telefon:061 / 318-26-81
Budapesti Békéltető Testület
Cím:1016 Budapest. Krisztina krt.99.
Telefon:061 / 488-21-31